OBS: Du er nu offline

Odzież ochronna

Bardzo ważne jest, by podczas pracy w środowisku dużego ryzyka stosować środki ochrony osobistej. Poniżej można zapoznać się z przykładami środków ochronnych, z których należy korzystać w różnych sytuacjach.

Pamiętaj

Odzież robocza musi być dostosowana do pory roku i warunków pogodowych.

Odzież robocza i środki ochrony osobistej powinny być dostosowane do warunków pracy.

Przykłady właściwej odzieży ochronnej:

  • Obuwie
  • Rękawice robocze
  • Nakrycie głowy
  • Okulary przeciwsłoneczne