OBS: Du er nu offline

Załaduj dane na temat zakwaterowania

Jeżeli jesteś zatrudniony w rolnictwie, możesz mieć zapewnione zakwaterowanie lub „wyżywienie i zakwaterowanie". Tutaj możesz dowiedzieć się o zasadach dotyczących wyżywienia i zakwaterowania oraz o wpływie na twoją płacę, jeśli otrzymujesz wyżywienie i zakwaterowanie.

W Danii, jeżeli zaoferowano Ci „oficjalne miejsce zamieszkania" w związku z pracą w rolnictwie, pracodawca może potrącić ci 3,18 koron z twojej stawki godzinowej.

Potrącenia z wynagrodzenia

Pełne wyżywienie i zakwaterowanie jest uznawane przez władze podatkowe za dochód i jest odliczane od twojego wynagrodzenia według stałych stawek.

Stawki w 2020 r.

Pełne wyżywienie i zakwaterowanie na miesiąc  DKK: 3.522 
Pełne wyżywienie (posiłki)  DKK: 80 
Dwa posiłki dziennie  DKK: 70 
Jeden posiłek dziennie  DKK: 45