OBS: Du er nu offline

Wprowadzenie do zasad w Danii

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu zdrowotnym, sposobie ubezpieczenia od wypadków przy pracy i podatków w Danii.

Ubezpieczenie zdrowotne

Po przybyciu do Danii, ważne jest posiadanie żółtej karty ubezpieczenia zdrowotnego, która zapewnia bezpłatny dostęp do duńskiego systemu opieki zdrowotnej.

Zarejestrowanie do ubezpieczenia zdrowotnego

Wniosek o żółtą kartę ubezpieczenia zdrowotnego składa się w lokalnej gminie. Więcej informacji na temat żółtej karty ubezpieczenia zdrowotnego można znaleźć tutaj.

Ubezpieczenie wypadkowe przy pracy

Twój pracodawca jest prawnie zobowiązany do posiadania ubezpieczenia od wypadków przy pracy lub na wypadek wystąpienia problemów zdrowotnych związanych z pracą. Pracodawca ma również obowiązek zgłaszania wypadków przy pracy. 

Podatek dochodowy

Wszyscy pracownicy w Danii odprowadzić pewien procent swoich dochodów w postaci podatków. Podatek musi być potrącony bezpośrednio z twojego wynagrodzenia.

Więcej informacji na temat opodatkowania w Danii można znaleźć na stronie internetowej duńskich organów podatkowych