OBS: Du er nu offline

Urlop płatny

W tej sekcji możesz uzyskać informacje na temat warunków płatnego urlopu w Danii:

 • Liczby dni wolnych od pracy.
 • Wynagrodzenie podczas urlopu.
 • Urlop okolicznościowy zgodnie z układem zbiorowym.
 • Dni ustawowo wolne od pracy w Danii.

Wynagrodzenie podczas urlopu w Danii podlega częściowo postanowieniom układu zbiorowego pracy, a częściowo duńskiemu prawu urlopowemu. 

Zgodnie z duńskim prawem, masz prawo do 5 tygodni urlopu rocznie lub około 2,08 dnia w miesiącu. 

Jeśli Twój pracodawca jest objęty układem zbiorowym, możesz mieć prawo do innych rodzajów urlopu okolicznościowego z pełnym wynagrodzeniem. Zobacz, do których z nich masz prawo poniżej.

Wynagrodzenie podczas urlopu

Obowiązkowa jest wypłata 12,5% wynagrodzenia za okres urlopu. Wszystkie świadczenia są wpłacane na specjalny rachunek wakacyjny (Feriekonto).

Urlop na podstawie układu zbiorowego 

Jeśli twoje przedsiębiorstwo jest objęte umową zbiorową między związkiem pracodawców GLS-A a związkiem zawodowym 3F, masz prawo do „urlopu okolicznościowego", zwanego feriefridage, czyli dodatkowych dni wolnych. 

Feriefridage uprawnia do jednego dnia wolnego na każde 2,4 miesiąca zatrudnienie z pełnym wynagrodzeniem. 

Gdy pracujesz w przedsiębiorstwie na podstawie układu zbiorowego z GLS-A i 3F, te dni są dniami wolnymi od pracy:

 • 5 czerwca od południa (Duński Dzień Konstytucji)
 • 24 grudnia. 

Wypłata wynagrodzenia urlopowego na podstawie układu zbiorowego

6,75% twojego wynagrodzenia jest oszczędzane na specjalnym „koncie SH" (koncie urlopowym), które obejmuje również dni feriefridage wspomniane powyżej.

Jeśli pracujesz w te dni, powinieneś otrzymać wynagrodzenie za nadgodziny.

Jeśli nie miałeś wolnego podczas feriefridage możesz otrzymać pieniądze do końca roku lub po zakończeniu zatrudnienia. 

Dni wolne od pracy w Danii

Poniższe dni są uznawane w Danii za święta narodowe. Otrzymujesz swoje standardowe wynagrodzenie, mimo że nie pracujesz: 

 • 1 stycznia
 • Wielki Czwartek (Skærtorsdag)
 • Wielki Piątek
 • Poniedziałek Wielkanocny
 • Ogólny Dzień Modlitwy (Store Bededag)
 • Dzień Wniebowstąpienia Pańskiego (Kristi Himmelfart)
 • Drugie Święto Zesłania Ducha Świętego
 • 25-26 grudnia.