OBS: Du er nu offline

Emerytura i renta w Danii

Struktura systemu emerytalno-rentowego w Danii umożliwia pobieranie emerytury lub renty zarówno od państwa, jak również na podstawie układu zbiorowego.

Emerytury i renty na podstawie układu zbiorowego w sektorze rolnictwa

Emerytury i renty pracownicze stanowią część układów zbiorowych. W przypadku zatrudnienia w branży rolniczej lub ogrodniczej, w miejscu pracy objętym układem zbiorowym pracownik i pracodawca wpłacają składki na poczet emerytury/renty pracownika od chwili ukończenia przez pracownika drugiego miesiąca zatrudnienia.

Całkowita kwota składki jest równa 12,99% wynagrodzenia pracownika. Pracodawca płaci 8.66%, a pracownik 4.33%. 

Ubezpieczenie zdrowotne

Środki na poczet emerytury/renty będą wpłacane na rachunek emerytalny pracownika za pośrednictwem PensionDanmark. System emerytalno-rentowy obejmuje także program ubezpieczeniowy i program zdrowotny, które będą obowiązywać tak długo, jak będą dokonywane wpłaty w ramach systemu emerytalno-rentowego.

Emerytura państwowa

"Folkepension" (duńskie słowo oznaczające emeryturę państwową) wypłacana jest przez organy władzy publicznej. Wiek uprawniający do otrzymywania emerytury państwowej stopniowo rośnie: w latach 2019-2022 podniósł się on z 65 do 67 roku życia.

Dwa ogólne warunki, które należy spełnić, aby otrzymywać emeryturę państwową, to posiadanie obywatelstwa Danii oraz stały pobyt w Danii. 

Więcej informacji znajduje się w serwisie internetowym 3F.