OBS: Du er nu offline

W przypadku choroby

Kiedy jestem chory

Duńskie przepisy dotyczące świadczeń chorobowych i dochodów są złożone.

Tutaj możesz się dowiedzieć więcej:

  • co robić, jeśli zachorujesz.
  • jakie będą twoje dochody, gdy jesteś chory.
  • na temat urlopu macierzyńskiego.

Zgłoś swojemu pracodawcy, jeśli zachorujesz

Jeśli jesteś chory, musisz natychmiast, a najpóźniej 2 godziny po rozpoczęciu pracy powiadomić swoje miejsce pracy telefonicznie lub za pomocą innych uzgodnionych środków komunikacji, że zachorowałeś.

Twój dochód, jeśli jesteś chory

Istnieją pewne warunki, które muszą być spełnione, jeśli jesteś uprawniony do otrzymywania świadczeń lub wynagrodzenia, gdy jesteś chory.

Świadczenia chorobowe od pracodawcy 

Musisz być zatrudniony nieprzerwanie od co najmniej 8 tygodni i przepracować 74 godziny, aby mieć prawo do zasiłku chorobowego w Danii. 

Zasiłek chorobowy nie jest identyczny z wynagrodzeniem, ale pracodawca wypłaca zasiłek i otrzymuje zwrot pieniędzy od władz publicznych.

Dokumentacja

Pracodawca może zażądać pisemnej dokumentacji dotyczącej choroby po 2 dniach nieobecności w pracy. Dokumentacja ta może być dokumentacją lekarską dotyczącą twojej choroby. 

Po 4 tygodniach choroby pracodawca zadzwoni do Ciebie, aby porozmawiać na temat Twojego powrotu do pracy.

Wynagrodzenie

Zgodnie z układem zbiorowym musisz przepracować 9 miesięcy w ciągu ostatnich 24 miesięcy, aby otrzymać standardowe wynagrodzenie od pracodawcy podczas choroby. 

Urlop macierzyński

Aby otrzymać standardowe wynagrodzenie podczas urlopu macierzyńskiego, musisz być zatrudniona przez 9 miesięcy w ciągu ostatnich 24 miesięcy. Twoje standardowe wynagrodzenie będzie wypłacane 4 tygodnie przed spodziewanym porodem i 14 tygodni po porodzie.'

Skontaktuj się z lokalnym działem 3FJeżeli jesteś chory i potrzebujesz więcej wiedzy na temat swoich możliwości, praw i obowiązków. www.3f.dk