OBS: Du er nu offline

Co mogę zrobić sam?

Jest kilka ważnych rzeczy, o których dobrze wiedzieć przed przyjazdem do pracy w Niemczech.

Lista kontrolna   

Przed rozpoczęciem pracy:

 1. Zapoznaj się z warunkami pracy w Niemczech:
  Ważne jest, abyś dowiedział się o wysokości wynagrodzenia i warunkach pracy w Niemczech dla pracowników sezonowych w rolnictwie. 
 2. Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu zdrowotnym w Niemczech:
  Przeczytaj dokładnie infor-macje na temat ubezpieczenia zdrowotnego.  
 3. Przywieź ze sobą formularz A1/E101.
 4. Sprawdź, gdzie możesz uzyskać pomoc:   
  Dowiedz się, kto może ci pomóc i gdzie możesz uzyskać więcej informacji. 

W miejscu pracy upewnij się, że:

 1. Otrzymasz pisemny egzemp-larz umowy o pracę.
 2. Nie podpisuj dokumentów, jeśli ich nie rozumiesz. Poproś kogoś o przetłumaczenie lub wyjaśnienie.
 3. Nie podpisuj pustych dokumentów, np. umowy o pracę lub rejestru czasu pracy.
 4. Zapisuj czas pracy i pracę na akord.
 5. Sprawdzaj comiesięczne paski płacowe.
 6. Upewnij się, że jesteś ubezpieczony.

Jeśli masz problemy w pracy: 

 • Dokładnie przeczytaj umowę o pracę, jeśli ją masz.
 • Sprawdź swoją ewidencję czasu pracy i podlicz, czy twoje wynagrodzenie jest prawidłowe.
 • Zapytaj kolegów, czy mają te same prob-lemy. Porozmawiaj z pracodawcą, może to pomyłka.
 • Jeśli uważasz, że popełniono błąd - skon-taktuj się ze Związkiem Zawodowym lub poradnią – tam uz-yskasz pomoc! 

Ważne dokumenty:

 • Twoja umowa o pracę jest bardzo ważnym dokumentem! 
 • Rejestr czasu pracy.
 • Pasek płacowy.  
 • Zaświadczenie A1/ zaświadczenie o posi-adaniu ważnego ub-ezpieczenia zdrowot-nego.   
 • Inne podpisane przez Ciebie umowy, np: aneks do umowy, umowa o zakwatero-wanie i wyżywienie.
 • Bardzo ważne: znaj dokładny adres Two-jego miejca pracy/ za-mieszkania!
 • Zapamiętaj nazwiska koleżanek i kolegów z pracy.

Jeśli nie masz umowy, możesz: 

 • Sfotografować swoje miejsce pracy.
 • Zapisać adres i nazwę firmy.
 • Zapisać nazwiska oraz adresy koleżanek i ko-legów z pracy, oni mo-gą być świadkami wykonanych przez Cie-bie prac.
 • Jeśli masz problemy, zgłoś swoje żądania u pracodawcy i skontakt-uj się ze związkiem za-wodowym lub porad-nią.
 • Pamiętaj, żeby przed-stawić swoje roszczenia wobec pracodawcy na piśmie.