OBS: Du er nu offline

Edukacja szkolna i zawodowa

Kształcenie zawodowe

W Niemczech nauka zawodu rolnika lub ogrodnika trwa 3 lata. Ukończenie szkoły zawodowej uprawnia do otrzymania wyższej pensji. Większość osób pracujących w rolnictwie ukończyła odpowiednią szkołę.

Uznawanie Twoich kwalifikacji

W Niemczech możesz uznać swoje kwalifikacje szkolne, akademickie i zawodowe zdobyte za granicą. Procedura uznawania kwalifikacji jest otwarta dla wszystkich - niezależnie od obywatelstwa i statusu pobytu.

Infolinia "Arbeiten und Leben in Deutschland/ Praca i życie w Niemczech" oferuje wstępne doradztwo dotyczące uznawania wykształcenia zdobytego za granicą. Konsultanci są dostępni pod numerem telefonu +49 30-1815-1111.

LINK

https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/pl/