OBS: Du er nu offline

Odcinek płacowy

Twój pracodawca ma prawny obowiązek przekazać ci odcinek wypłaty w formie pisemnej w dniu, w którym przypada termin zapłaty wynagrodzenia.

Odcinek wypłaty musi zawierać:

  • Liczbę przepracowanych godzin.
  • Miesięczne wynagrodzenie brutto.
  • Odprowadzone składki na ubezpieczenie oraz podatek.
  • Potrącenia (na przykład na wyżywienie i zakwaterowanie).
  • Ostateczną kwotę netto, którą otrzymujesz

Jeżeli zgodziłeś/aś się na otrzymanie wypłaty po zakończeniu zatrudnienia krótkookresowego, poproś o tygodniowy lub miesięczny śródokresowy odcinek wypłaty. Dzięki temu zobaczysz, ile zarobiłeś w danym okresie.

Dowiedz się więcej na:

  • Temat wynagrodzenia w przypadku otrzymywania zakwaterowania i wyżywienia.
  • Temat ubezpieczenia i podatków.