OBS: Du er nu offline

Kształcenie ustawiczne

Kształcenie ustawiczne

W czasach globalizacji i cyfryzacji stałe poszerzanie wiedzy oraz podwyższenie własnych kompetencji jest konieczne, aby sprostać wyzwaniom przyszłości, zmieniającemu się środowisku pracy i zmianom społecznym.

Austria, zgodnie z założeniami polityki całej Unii Europejskiej, przyjęła zobowiązanie  kształcenia ustawicznego.

Dla każdej osoby oznacza to, że staje przed nowymi wyzwaniami i może skorzystac z licznych możliwości kształcenia i szkoleń.


Szkolenia dla pracowników sektora rolnego

Istnieje szereg  organizacji zajmujących się kształceniem dorosłych, które oferują kursy specjalnie dla rolnictwa:

Bildungsinitiative INA z Izby pracowników sektora rolnego w Styrii:

Szkolenie w Izbie pracowników sektora rolnego w Dolnej Austrii:

Szkolenie w Izbie pracowników sektora rolnego w Górnej Austrii:

Ländliches Fortbildungsinstitut:

Ogólne informacje o szkoleniach ustawicznych dla dorosłych w Austrii:

Więcej informacji na temat szkolenia ustawicznego w Unii Europejskiej można znaleźć na przykład na stronie:

Erasmus – Lifelong Learning Platform: