OBS: Du er nu offline

Godziny nadliczbowe

Czas pracy w Polsce wynosi 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo. 

Tutaj dowiedziesz się więcej: 

  • co oznacza praca w godzinach nadliczbowych
  • o przepisach dotyczących czasu pracy, kiedy możesz pracować w godzinach nadliczbowych? 
  • o stawkach za godziny nadliczbowe.

Kiedy pracujesz w Polsce w godzinach nadliczbowych?
W Polsce czas pracy wynosi 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo. Każda godzina pracy ponad 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo liczy się jako praca w godzinach nadliczbowych. 

Przepisy pracy dotyczące godzin nadliczbowych  
Zgodnie z polskim kodeksem pracy maksymalna ilość godzin nadliczbowych wynosi 8 godzin w tygodniu i 150 godzin w roku.

Kiedy przysługuje Ci wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych?
Prawo do wynagrodzenia za godziny nadliczbowe powinno być zapisane w umowie. Sprawdź tutaj, co powinna zawierać umowa.   

Jakie są stawki za godziny nadliczbowe?
Po przepracowaniu 8 godzin dziennie, za każdą kolejną godzinę pracy otrzymasz 50% dodatku do wynagrodzenia podstawowego.

Praca w godzinach nadliczbowych w nocy, w niedzielę i święta

Jeśli pracujesz w godzinach nadliczbowych w niedzielę i święta, masz prawo do 100% dodatku do wynagrodzenia.

Praca w nocy po godz. 21.00.

Jeśli pracujesz w nocy w godzinach 21:00-6:00 otrzymasz 20% dodatku do wynagrodzenia. 

Przerwy 
Przerwa obiadowa nie jest wliczana do czasu pracy, a pracodawca nie wypłaca za nią wynagrodzenia.

Jeśli jednak pracujesz na świeżym powietrzu, pracodawca powinien zapewnić ci ciepły posiłek i coś do picia. Jeśli nie dostaniesz posiłku i napoju, powinieneś otrzymać 30 zł ekwiwalentu.

Jeśli pracujesz 6 godzin, masz prawo do 15-minutowej przerwy. Przerwa ta jest wliczana do czasu pracy i otrzymasz za nią wynagrodzenie.

Dowiedz się więcej o:

Za pośrednictwem związków zawodowych lub poradni możesz dowiedzieć się, czy otrzymujesz wynagrodzenie zgodne z obowiązującym prawem oraz czy podlegasz pod układ zbiorowy pracy.