OBS: Du er nu offline

Urlop płatny

W tym dziale dowiesz się o prawie do płatnego urlopu w Polsce, np. o: 

 • Liczbie dni urlopowych
 • Urlopie na żądanie
 • Wynagrodzeniu urlopowym
 • Dniach ustawowo wolnych od pracy

Prawo do urlopu mają jedynie pracownicy, którzy podpisali „umowę o pracę”. Liczba dni urlopowych w Polsce jest regulowana przez Kodeks Pracy i zależy od długości zatrudnienia. Zasady przyznawania urlopu wypoczynkowego powinny być zapisane w umowie.

W każdym miesiącu zatrudnienia nabywasz prawo do około 2 dni płatnego urlopu. 

Jeśli pracujesz przez cały rok, masz prawo do 20 dni urlopu. Jako pracownik sezonowy w rolnictwie masz prawo do takiego samego wymiaru urlopu wypoczynkowego jak wszyscy inni pracownicy rolnictwa w Polsce.

Urlop na żądanie

W nagłych przypadkach masz prawo do urlopu na żądanie. Przysługuje ci 4 dni takiego urlopu w roku. O urlopie na żądanie musisz poinformować pracodawcę najpóźniej w dniu urlopu.

Wynagrodzenie urlopowe

Kiedy jesteś na urlopie, otrzymasz taką samą kwotę wynagrodzenia, jak podczas standardowego czasu pracy.

Pamiętaj, aby mieć jasną umowę z pracodawcą w sprawie okresów i terminów urlopu wypoczynkowego. 

Jeśli nie skorzystasz z urlopu wypoczynkowego, otrzymasz wypłatę ekwiwalentu urlopowego po zakończeniu zatrudnienia.

Dni świąteczne w Polsce

Poniższe święta są świętami państwowymi w Polsce, a tym samym są dniami wolnymi od pracy, za których pobiera się standardowe wynagrodzenie:

 • 1 stycznia
 • 6 stycznia
 • Poniedziałek Wielkanocny 
 • 1 maja: Dzień Pracy 
 • 3 maja: Dzień Konstytucji 
 • Zielone Świątki 
 • Boże Ciało 
 • 15 sierpnia 
 • 1 listopada - Wszystkich Świętych
 • 11 listopada - Dzień Niepodległości 
 • 25-26 grudnia