OBS: Du er nu offline

Emerytura i renta

Jeśli byłeś legalnie zatrudniony i odprowadzałeś składki na ubezpieczenie społeczne – otrzymasz emeryturę.

Emeryturę dostaną wyłącznie pracownicy legalnie zatrudnieni.

1. Emerytura

Pracownicy z Ukrainy mogą sumować lata pracy w Polsce i na Ukrainie i po osiągnięciu wieku emerytalnego pobierać emeryturę w Polsce lub na Ukrainie. Dotyczy tylko zatrudnienia legalnego.

  2. Renta powypadkowa

Rentę powypadkową dostaniesz, gdy spełniasz trzy warunki:

  • jesteś objęty ubezpieczeniem wypadkowym,
  • jesteś niezdolny do pracy, 
  • niezdolność ta powstała w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.

Renta z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową zostanie przyznana, jeżeli lekarz ZUS stwierdzi, że Twoja niezdolność do pracy jest spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.

Więcej informacji otrzymasz u swojego pracodawcy lub w związkach zawodowych.