OBS: Du er nu offline

Odcinek płacowy

W momencie wypłaty wynagrodzenia powinieneś otrzymać pasek płacowy.

Twój pasek płacowy powinien zawierać następujące informacje:

  • liczbę przepracowanych godzin,
  • kwotę Twojego miesięcznego wynagrodzenia brutto,
  • wysokość podatku dochodowego odciągniętego od wynagrodzenia,
  • inne potrącenia z wynagrodzenia (np. za wyżywienie i zakwaterowanie, zaliczki),
  • dokładną kwotę netto, którą otrzymasz.

Czy uzgodniłeś z pracodawcą, że otrzymasz całe wynagrodzenie dopiero na koniec sezonu?

Poproś o tygodniowy lub miesięczny pasek płacowy. Dzięki temu możesz sprawdzić, ile już zarobiłeś.

Jeśli dostaniesz zaliczkę, powinieneś otrzymać pokwitowanie z podpisem pracodawcy. Nie podpisuj pustych pokwitowań!

Upewnij się, że wszystkie potrącenia na pasku płacowym są prawidłowe.

Czy są jakieś problemy z Twoim paskiem płacowym?